Oznamy

a1 a2 a3 a4
b1 b2 b3 b4

Oznam


O nás

Vitajte na stránke veterinárnej ambulancie na Karpatskej 4 v Košiciach. V našich priestoroch Vám ponúkame preventívnu a liečebnú starostlivosť o spoločenské zvieratá. Našim cieľom je individuálny prístup ku každému pacientovi a neustále sa zvyšujúca úroveň poskytovaných služieb.

Garantujeme neustále celoživotné vzdelávanie, ktoré je súčasťou nášho členstva v KVL. Spolupracujeme s Univerzitou Veterinárneho lekárstva, Diagnostickými ústavmi ako aj Laboratóriom pre klinickú diagnostiku.


MVDr.Miroslav Ravasz

1985 Univerzita veterinárneho lekárstva, KE
1985-1994 odborný asistent na Klinike mäsožravcov, kožušinových zv. a nepárnokopytníkov ,UVL
od r.1994 súkromná veterinárna ambulancia

odborné stáže, workshopy, kongresy, semináre v oblastiach:

  • Interná medicína, chirurgia, traumatológia, ortopédia, zobrazovacie metódy vysokofrekfenčné RTG s priamou digitalizáciou, USG, akupunktúra, alergológia, dermatológia, hematológia, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodnictvo, akutná medicína spoločenských zvierat


MVDr. Oľga Ravaszová,PhD

1984 Univerzita veterinárneho lekárstva, KE
1984-2002 odborný asistent na Klinike gynekológie,pôrodnictva a andrológie
1995 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce v odbore Veterinárne pôrodnictvo a gynekológia
od r.2010 súkromná veterinárna ambulancia

odborné stáže, workshopy, kongresy, semináre v oblastiach:

  • Gynekológia, pôrodnica a andrológia, chirurgia, sonografia, akútna medicína spoločenských zvierat, otorinolaryngológia, alergológia, dermatológia, interná medicína, fyziologická regulačná medicína, homeopatia